Technologia

Efektywność. Szybkość. Wiarygodność. Wspieramy klientów naszą  wiedzą, opierając ją na najnowszej technologii. Inwestujemy ciągle w najnowsze rozwiązania IT, by móc w ten sposób zaoferować nasze usługi szybko i efektywnie.

 

 

DSC Cloud

(zaplanowany na 2017)

DSC Cloud jest przystosowanym do naszych potrzeb rozwiązaniem, które pozwala na bezpieczną wymianę dokumentów z naszymi klientami i na ich efektywne przechowywanie. Stosując DSC Cloud będziemy jedną z pierwszych kancelarii prawno-notarialnych w Niemczech, które mogą zaoferować bezpieczną i efektywną platformę komunikacyjną. Wszystkie dane będą w zaszyfrowanej formie przechowywane na naszym serwerze i administrowane przez wyspecjalizowany personel.

 

 

DSC Cloud

Electronic Data Rooms

We wszystkich szczególnie poufnych sprawach – jak np. fuzja przedsiębiorstw, nabycie lub zbycie przedsiębiorstw – współpracujemy z partnerami, którzy zapewniają urządzenie i konserwację potrzebnej cyberprzestrzeni.

 

 

 

 

Infrastruktura IT

Inwestujemy w aktualne technologie sieciowe, nowoczesne komputery i systemy nośne, które umożliwiają naszemu zespołowi efektywną  komunikację, niezależnie od tego, gdzie przebywają nasi klienci. Dane, oprogramowanie i całe systemy są zabezpieczane przez niezawodne Backup mechanizmy, żeby system zawsze i bezpiecznie funkcjonował niezależnie od ewentualnych incydentalnych zakłóceń.

 

 

 

Electronic

Knowledge Management

Zdobyta przez wieloletnie doświadczenie wiedza i specjalizacja naszego zespołu jest zachowywana i wspierana w zorganizowanym systemie Knowledge-Management. Ta szeroka baza danych składająca się m.in. z dokumentów, formularzy, wzorów pism i umów, a także literatury fachowej podlega stałej aktualizacji i optymalizacji. Poza tym poszerzamy ciągle naszą bazę danych o nowe elektroniczne dane naszych partnerów, by pozostać na bieżąco w zakresie wiedzy i umiejętności. Pozwala nam to na zaoferowanie doradztwa prawnego w bardzo szerokim zakresie.  

 

 

 

Szyfrowanie poczty elektronicznej

W sprawach wymagających szczególnej poufności i bezpieczeństwa oferujemy naszym klientom możliwość zaszyfrowania poczty elektronicznej typu »end-to-end«.

 

 

 

 

Foreign Language Support

Pracownicy kancelarii wspierani przez odpowiednie oprogramowanie, odpowiadające wysokim standardom, są w stanie przetłumaczyć w krótkim czasie teksty na wiele języków obcych. W celu sporządzenia tłumaczeń na język, którym nasi pracownicy nie władają, współpracujemy z profesjonalnymi biurami tłumaczeń, by móc sprostać oczekiwaniom naszych klientów na całym świecie.

 

 

 

Earth
DSC LEGAL | Pariser Platz 3 | 10117 Berlin | +49 30 889 29 44-0 |

Top