Legal Asset Management

Prawo spółek i przedsiębiortsw

Poczynając od planu biznesowego, po zakładanie spółki / przedsiębiorstwa i do zatrudniania pracowników oraz zawierania umów z partnerami biznesowymi oferujemy doradztwo obejmujące całe spektrum spraw handlowych i gospodarczych, którym muszą sprostać powstające przedsiębiorstwa z branży technologicznej:

  • wybór i struktura odpowiedniej formy działalności gospodarczej, włącznie ze sporządzeniem dokumentów potrzebnych do założenia spółki i rozpoczęciem działalności, a także zdobyciem potrzebnych licencji,
  • kontynuacyjne wspieranie przy prowadzeniu przedsiębiorstwa, jak np. przeprowadzenie zgromadzeń zarządu, wymiana zarządu lub też zbycie udziałów,
  • sporządzanie umów handlowych, umów o korzystaniu z licencji, umów sprzedaży, etc.,
  • doradztwo i sporządzanie umów o zatrudnienie, szczególnie regulacji dotyczących ścisłego obowiązku zachowania tajemnicy i zakazu konkurencji,
  • sporządzanie i negocjacje umów o wynajem, a także doradztwo i przedstawicielstwo w zakresie prawa nieruchomości,
  • przedstawicielstwo w spornych sprawach procesowych i poza procesowych.
DSC LEGAL | Pariser Platz 3 | 10117 Berlin | +49 30 889 29 44-0 |

Top