Finanzierung

Finansowanie

Oferujemy doradztwo dla funduszy kapitałowych i nowo uruchamianych przedsiębiorstw tzw. startups opierających się na venture capital w związku z ich działalnością inwestycyjną i procesem zdobywania funduszy. Akwizycja i organizacja wystarczającego kapitału jest podstawą dla wprowadzenia w życie innowacji. Dalsze rundy finansowania udostępniają środki, by pomysł innowacyjny stał się długotrwałym sukcesem. Nasz serwis dotyczący kwestii finansowania dotyczy:

  • doradztwa, organizacji, negocjacji odnośnie wkładów zakładowych,
  • przedstawicielstwo i doradztwo w toku dalszych rund finansowania odnośnie venture capital, private equity, zaciągania długów oraz innych modeli finansowania,
  • poszukiwanie i wspieranie w zdobywaniu środków publicznych dla startup w formie dopłat finansowych, pożyczek nisko oprocentowanych lub pomocy w drodze świadczeń rzeczowych,
  • przedstawicielstwo w toku akwizycji zleceń publicznych i strategicznych partnerstw.
DSC LEGAL | Pariser Platz 3 | 10117 Berlin | +49 30 889 29 44-0 |

Top