Real Estate

Legal Asset Management

Legal Asset Management

Oferujemy naszym klientom doradztwo prawne dotyczące wszystkich kwestii związanych z Legal Asset Management, bez względu na wielkość nieruchomości lub portfela inwestycyjnego. Celem Asset Management jest optymalizacja majątku naszych klientów poprzez zabezpieczanie wartości nieruchomości i portfela inwestycyjnego, przyczynianie się do wzrostu wartości nieruchomości oraz minimalizacja ryzyka inwestycyjnego.

więcej >>

Za pomocą Asset Management nieruchomość ma być doprowadzona do takiego stanu, który byłby do zaakceptowania przez instytuty finansujące nabywcę. Celem Legal Asset Management jest zwiększanie wartości nieruchomości za wykorzystaniem metod prawnych.

Jednym ze sposobów osiągniecia tego celu jest np. podwyższanie czynszu poprzez wykorzystanie możliwości przewidzianych ustawowo, np. wprowadzenie tzw. regulacji stopniowej bądź procentowej czynszu lub klauzuli indeksacyjnych. Kolejnymi możliwościami zabezpeiczenia i optymalizacji wartości nieruchomości są podniesienie efektywności kosztów eksploatacji oraz dopasowanie obmiarów powierzchni. Wartość i atrakcyjność nieruchomości da się również podwyższyć poprzez przeprowadzenie prac renowacyjnych lub rozbudowę nieruchomości.

Największe i najczęstsze ryzyko dla wartości nieruchomości stanowią niedopatrzenia związane z wymogami dotyczącymi przewidzianej ustawowo formy pisemnej prawa najmu, które mogą doprowadzić do wcześniejszego zakończenia wynajmu nieruchomości, niż wynajmujący to zakładał. Umowy wynajmu zawarte na wieloletni czas określony, mogą z powodu naruszenia wymogów dotyczących formy pisemnej zostać wypowiedziane przez najemcę przed upływem umownie przewidzianego terminu, co może skutkować dotkliwymi stratami finansowymi. Długotrwały wynajem nieruchomości i jego zabezpieczenie to bardzo ważne kwestie dla finansujących banków. Niedopatrzenia dotyczące formy pisemnej popełnione przy zawieraniu umowy o najmie lub jej suplementu, mogą zostać zniwelowane poprzez dodatkowe regulacje umowne.

Finance

Finansowanie transakcji

Profesjonalne doradztwo dotyczące prawnych aspektów finansowania nabycia nieruchomości jest nieodzownym elementem udanego przeprowadzenia takiej transakcji. W naszej pracy uwzględniamy prawne aspekty związane z  generacją środków finansowych potrzebnych do nabycia nieruchomości już na etapie sporządzania Due Diligence i prowadzonych negocjacji w ramach nabycia obiektu.

więcej >>

Służymy także pomocą w trakcie negocjacji warunków umowy pożyczki oraz spawujemy opiekę prawną nad warunkami stawianymi przez instytuty kredytowe.

Posiadamy bogate doświadczenie w opiece prawnej nad klientami krajowymi i zagranicznymi, szczególnie w zakresie sporządzania i negocjacji umów kredytowych oraz kompleksowego przygotowania zasobu środków finansowych.

Transactions

Obrót nieruchomościami

Doradztwo prawne związane z obrotem nieruchomościami stanowi trzon naszej działalności. Pomagamy naszym klientom we wszystkich stadiach nabywania lub zbywania nieruchomości. Niezależnie od tego, czy przedmiotem transakcji jest pojedyncza nieruchomość, czy też większe inwestycje budowlane, czy chodzi o wybudowane, czy planowane objekty, a także bez względu na to, czy transakcja ma być przeprowadzona w formie Asset Deal lub Share Deal – zapewniamy naszym klientom zawsze wyczerpującą opiekę prawną. 

więcej >>

Sporządzamy Due Diligence, przygotowujemy i negocjujemy pakiety umów potrzebnych do przeprowadzenia transakcji oraz służymy doradztwem w ramach finansowania i realizacji transakcji.

Zapewniamy szybką, efektywną i owocną pomoc prawną przy przeprowadzeniu transakcji, nawet tych bardzo skomplikowanych i wymagających dużego nakładu pracy.

Nasze doradztwo prawne obejmuje między innymi:

 • nabywanie i zbywanie pojedynczych nieruchomości oraz całych obiektów budowlanych
 • sporządzanie Due Diligence,
 • uwzględnianie wszelkich aspektów związanych z prawem spółek oraz restrukturyzacją spółek,
 • sporządzanie i negocjacje umów kupna nieruchomości lub też umów nabycia spółek,
 • sporządzanie i negocjacje umów deweloperskich,
 • sporządzanie i negocjacje umów dziedzicznego prawa zabudowy,
 • przygotowywanie i negocjacje wariantów finansowych,
 • doradztwo prawne w ramach przygotowania i realizacji projektów,
 • doradztwo prawne w ramach transakcji zbycia powiązanego z wynajęciem (Sale and Lease Back),
 • sporządzanie umów całościowego najmu obiektów oraz umów pokrewnych.
Energy-Efficiency-Investments

Inwestycje związane z podnoszeniem efektywności energetycznej

Około 75% budynków w Niemczech zostało wybudowanych przed rokiem 1978. Z tego powodu liczba budynków wymagających remontu jest bardzo duża. Szczególnie budynki wybudowane w latach 60. i 70. ubiegłego stulecia podlegają lub będą za niedługo podlegać pierwszemu cyklowi rekultywacji. Budynki, które zostały wybudowane w okresie przedwojennym czeka z kolei  już drugi cykl rekultywacji.

więcej >>

Obecnie istnieje cała paleta technicznie wypróbowanych, rentownych ekonomicznie a zarazem ekologicznych rozwiązań służących podniesieniu efektywności zaopatrzenia obiektów w ciepłą wodę i ocieplania budynków.

Liczba projektów związanych z podnoszeniem efektywności energetycznej i rekultywacją termiczną wzrosła w ostatnich latach z uwagi na różne programy dofinansowania inwestycji.

Atuty energetycznej rekultywacji budynków są różnorakie:

 • duża redukcja pierwotnego zużycia energii poprzez nowe wyposażenie techniczne budynku i podniesienie współczynnika przenikania ciepła,
 • zauważalne i długotrwałe podniesienie przychodu uzyskiwanego z portfela nieruchomości lub też nieruchomości pojedynczej poprzez wyraźne podniesienie umownego poziomu czynszu netto,
 • podwyższenie Cashflows poprzez zwiększenie wpływów z czynszów przy jednoczesnym niskim nakładzie własnym,
 • możliwość skorzystania z subwencji publicznych na poczet inwestycji i zmniejszenie tym samym nakładu kapitału własnego,
 • stworzenie atrakcyjnej powierzchni mieszkalnej poprzez instalację przyszłościowego technicznego wyposażenia budynku,
 • przygotowanie prywatyzacji obiektu lub też zmiana w strukturze socjalnej najemców poprzez optymalizację wysokości czynszu,
 • zachowanie wymogów ustawowych dotyczących efektywności energetycznej budynku, a także spełnienie ambitniejszych wymogów dotyczących rekultywacji energetycznej budynków , które ustawodawca w przyszłości nałoży na właścicieli nieruchomości.

 

Współpracując z międzynarodowym zespołem specjalistów z różnych branż przy planowaniu, organizacji i realizacji energetycznej rekultywacji budynków doradzamy naszym klientom , przede wszystkim w dziedzinie prawa najmu uwzględniając wszelkie aspekty prywatnego i publicznego prawa budowlanego. Doradztwo obejmuje również finansowanie danego projektu dotyczącego podniesienia wydajności energetycznej budynku, a także możliwości korzystania z subwencji.

Niezależnie od powodów, dla których klient decyduje się na przeprowadzenie energetycznej rekultywacji budynku, przedsięwzięcie to stawia przed nim skomplikowane zadania natury prawnej, ekonomicznej i technicznej, niezależnie od stadium realizacji projektu: począwszy od planowania przez organizację aż po realizację projektu. Wszystkie te aspekty wpływają na wartość nieruchomości i wychodzą poza zakres zwyczajowych usług związanych z Asset Management w ramach zarządzania nieruchomościami.

Punktem wyjściowym naszych usług doradczych jest zainicjowanie i poprowadzenie motywowanej dobrymi argumentami ekonomicznymi kompleksowej inwestycji w celu podniesienia efektywności energetycznej budynku we współpracy z interdyscyplinarnym zespołem specjalistów. Efektem energetycznej rekultywacji budynku jest podwyższenie dochodów z wynajmu nieruchomości w ramach możliwości dopuszczonych ustawowo.

Jako kancelaria posiadająca bogate doświadczenie jesteśmy do Państwa dyspozycji we wszystkich sprawach dotyczących oświadczenia o zamiarze przeprowadzenia prac remontowych w celu zwiększenia efektywności energetycznej, a także pytań z zakresu prawa najmu lub dotyczących finansowania inwestycji, odnośnie sporządzania i negocjacji umów z przedsiębiorstwami budowlanymi, odnośnie złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania publicznego, co do wszystkich pytań dotyczących zatwierdzenia efektywności energetycznej przez Bank KfW, itd.

Dr. Peter Diedrich

Istvan Szabados

DSC LEGAL | Pariser Platz 3 | 10117 Berlin | +49 30 889 29 44-0 |

Top