Zarządzanie projektem inwestycyjnym

Także właściwa treść umowy o zarządzanie projektem inwestycyjnym, np. odnośnie prawidłowego ukształtowania jako umowa o dzieło lub jako umowa o świadczenie usług, należnego zakresu zadań, przejrzystej i prawnie poprawnej regulacji honorarium, etc. powinna być dobrze „zorganizowana“.   Do tego przyczyniamy się na rzecz naszych klientów, do których należą biura zarządzające jak i ich zleceniodawcy. Poza tym doradzamy naszym klientom i reprezentujemy ich przy dochodzeniu lub też obronie przed roszczeniami o zapłatę honorarium zarządzającego oraz roszczeniami inwestora wynikającymi z odpowiedzialności zarządzającego za należyte wykonanie umowy.

DSC LEGAL | Pariser Platz 3 | 10117 Berlin | +49 30 889 29 44-0 |

Top