Renewable Energy

Energia odnawialna

Kolejną dziedziną, w której świadczymy usługi prawne jest doradztwo w sektorze energii odnawialnej, szczególnie w ramach projektów farm wiatrakowych, instalacji fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych. By świadczyć usługi prawne w tej dziedzinie na najwyższym poziomie konieczna jest oprócz znajomości przepisów prawnych, znajomość uwarunkowań technicznych i ekonomicznych danej inwestycji, a także doświadczenie w relacjach z operatorami sieci, operatorami instalacji oraz firmami branżowymi.

Dla naszych klientów przygotowujemy umowy cywilnoprawne lub umowy z dziedziny prawa spółek, doradzamy i wspieramy klientów przy negocjacji wszelkich kontraktów i umów potrzebnych do realizacji inwestycji związanych z pozyskiwaniem i instalacją odnawialnych źródeł energii. W ramach tych projektów przygotowujemy umowy z wykonawcami generalnymi, umowy dzierżawy lub umowy, których przedmiotem są inne prawa użytkowe, umowy o zarządzaniu projektem oraz umowy dotyczące wszelkich innych usług potrzebnych do kompletnej realizacji projektu. Nasze doradztwo obejmuje także negocjacje umów oraz współpracę z partnerami obsługującymi projekt od strony technicznej i ekonomicznej.

Poza tym, reprezentujemy naszych klientów w sprawach urzędowych i dochodzimy ich praw w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę. Jeżeli to wskazane lub konieczne, reprezentujemy także naszych klientów w postępowaniu administracyjnym lub sądowym.

DSC LEGAL | Pariser Platz 3 | 10117 Berlin | +49 30 889 29 44-0 |

Top