Reforma prywatnego prawa budowlanego

Dnia 9 marca 2017 niemiecki parlament uchwalił ustawę o “reformie prywatnego prawa budowlanego oraz o zmianie przepisów dotyczących odpowiedzialności sprzedawcy za wady towaru (…)”. Reforma niemieckiego prywatnego prawa budowlanego wejdzie w życie dnia 1 stycznia 2018 roku. 

Status Quo niemieckiego prawa budowlanego

W przeciwieństwie do polskiego kodeksu cywilnego w niemieckim kodeksie cywilnym (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB) umowa o roboty budowlane nie jest do tej pory uregulowana jako szczególny rodzaj wzajemnych zobowiązań umownych. Dla umowy o przeprowadzenie robót budowlanych mają zastosowanie ogólne przepisy dotyczące umowy o dzieło. Bardzo niewiele przepisów odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków wykonawcy i inwestora (np. §§ 648 i 648a BGB dotyczące zabezpieczenia roszczeń o zapłatę wynagrodzenia). Ogólne przepisy dotyczące umowy o dzieło mają zastosowanie zarówno dla umowy o sporządzenie mostu protetyczno-dentystycznego, a także dla mostu jako obiektu inżynieryjno-budowlanego. Szczegółowe regulacje praw i obowiązków stron umowy o roboty budowlane zawarte są w komplecie znormalizowanych warunków zlecania i wykonawstwa robót budowlanych - “Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen” tzw. “VOB” części “B” oraz także w technicznej części “C”. Regulacje te nie mają charakteru umowy. Są one tylko dodatkowymi warunkami umownymi, których obowiązywanie musi być objęte obopólną wolą stron. W praktyce umowy o prace budowlane są bardzo często konglomeratem rozległych regulacji umownych, zawartych w samej umowie, a także w ogólnych warunkach umowy wynikających z VOB oraz z dodatkowych warunków umów sporządzonych przez strony kontraktu budowlanego. Prywatne prawo budowlane jest w efekcie bardzo kompleksową dziedziną prawa cywilnego, dla której rozwinęło się bardzo bogate orzecznictwo.

Planowana reforma

Kompleksowość materii i zastosowania prawa budowlanego będzie wirulentna także po wejściu w życie nowelizacji prywatnego prawa budowlanego. Dla zawarcia (dobrej) umowy o wykonanie robót budowlanych należy wziąć pod uwagę specyfikę danego projektu, danej budowli / budynku, a w  wypadku kontraktu z podwykonawcami - także specyfikę danego rzemiosła. Problemy, które mogą wystąpić w trakcie wykonania kontraktu i które wymagają specjalistycznej opieki prawnej, są bardzo rozmaite. Mimo to reforma jest pierwszym krokiem, do stworzenia przejrzystej struktury prywatnego prawa budowlanego. W ramach reformy do niemieckiego kodeksu cywilnego zostaną wprowadzone nowe typy umowne, mianowicie: umowa o roboty budowlane ze szczególnym rozróżnieniem umowy o roboty budowlane na rzecz konsumenta, umowa o usługi architektoniczne i umowa deweloperska.

Reforma będzie miała znaczenie nie tylko dla przedsiębiorstw budowlanych, deweloperów, architektów etc. Nowelizacja niemieckiego kodeksu cywilnego będzie ważna także dla dostawców np. materiałów budowlanych. Zmiany będą dotyczyły zakresu odpowiedzialności cywilno-prawnej za wady dostarczonego materiału. 

Wejście w życie i skutki nowelizacji niemieckiego kodeksu cywilnego

Zmiany prawne należy już teraz wziąć pod uwagę przy negocjacji przyszłych kontraktów i projektów, dla których zawarcie umowy i jej późniejsza realizacja jest planowana na czas obowiązywania nowych przepisów prawnych.

Informacje dotyczące nowelizacji przepisów prywatnego prawa budowlanego oraz odpowiedzialności dostawcy materiałów będą przedstawione w ramach organizowanego przez DSC Legal śniadania biznesowego. Jeżeli zechcieliby Państwo otrzymać zaproszenie, prosimy o krótką informację.

Szczegóły dotyczące reformy prywatnego prawa budowlanego przedstawione są również w „DSC-Legal Newsletter“, który prześlemy Państwu chętnie na życzenie.  

DSC-Legal specjalizuje się w doradztwie prawnym i notarialnym ds. transakcji dot. nieruchomości. Doradzamy naszym krajowym i międzynarodowym klientom w zakresie prawa gospodarki nieruchomości, prawa handlowego i finansowego na podłożu krajowym i o zasięgu międzynarodowym.

z powrotem

DSC LEGAL | Pariser Platz 3 | 10117 Berlin | +49 30 889 29 44-0 |

Top