Transaktionen

IT/IP

Dla nowo uruchamianych przedsiębiorstw tzw. startups nowe technologie i innowacyjne pomysły mają ogromne znaczenie. Umiejętne zabezpieczenie, ochrona, użytkowanie i obrót prawami własności intelektualnej, jak i przestrzeganie przepisów regulujących internetową działalność gospodarczą jest decydującą kwestią dla osiągnięcia sukcesu danego przedsięwzięcia. Nasze doradztwo prawne w zakresie IT/IP obejmuje oprócz innych zagadnień, które są zazwyczaj tematem pytań naszych klientów z branży technologicznej, następujące dziedziny:

  • doradztwo dotyczące dostępności i zabezpieczania praw do nazwy handlowej, marki i domen internetowych, włącznie z zarządzaniem portfelem IP, sprawdzenie już istniejących uprawnień oraz licencjonowanie tych praw,
  • doradztwo i sporządzanie warunków użytkowania stron internetowych, Apps, i innych usług cyfrowych,
  • doradztwo dotyczące praw autorskich, szczególnie zbadanie zakresu przysługujących uprawnień, licencjonowanie i ich przelew, a także prowadzenie spraw sądowych i egzekwowanie tych praw oraz przeprowadzenie środków do zwalczania fałszerstwa i piractwa,
  • doradztwo co do obowiązku zachowania przepisów dotyczących ochrony danych, na przykład odnośnie zdobywania, przetwarzania i przekazywania danych osobowych.
DSC LEGAL | Pariser Platz 3 | 10117 Berlin | +49 30 889 29 44-0 |

Top